De voorbereidingen voor het GKVI zijn in volle gang.

Commissies zijn bijeen geweest en gaan alle onderdelen met frisse moed oppakken.

Ook is er een eerste gesprek geweest met de oud-vendeliers om deze in de openingsshow te betrekken. Dit gaat in samenwerking  met de majorettes gebeuren en ……….

Vendelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een oud-vendelier pakt het zo weer op.

 

Verder zijn we druk doende om de middagpauze  opgevuld te krijgen.

Hiervoor zijn we in gesprek met…………….. om er een daverende show te geven.

 

De zaal is inmiddels door de concoursbegeleiders van het jury college bekeken.

DJ Erwin Heijmink zal deze dag voor entertainment zorgen.

 

DJ Heijmink