De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2017 de clubkas campagne in het leven geroepen. Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Rijk van Nijmegen het rijke verenigingsleven in de regio. Hiervoor stellen zij een deel van de winst beschikbaar.
Het bedrag dat een vereniging ontvangt wordt bepaald aan de hand van het aantal stemmen die gegeven worden door de leden van de Rabobank.

Dit jaar hopen wij op veel van jullie stemmen.

Wanneer de Rabobank Clubkas Campagne begint ontvangt je automatisch een inlogcode per post waarmee je 5 stemmen kunt uitbrengen op een vereniging die u een warm hart toedraagt
(maximaal 2 stemmen op 1 vereniging).

Steun O.E.V. door je stem uit te brengen.