De schietsportclub is  het grootste onderdeel binnen het schuttersgenootschap. Het onderdeel heeft een eigen bestuur. Het bestuur onderhoud uiteraard nauwe contacten met het bestuur van het schuttersgenootschap. Contactpersoon voor de schietsportclub is de secretaris van het bestuur Ralph Benschop. Neem voor vragen over dit onderdeel contact met hem op. Ralph verzorgt tevens de ledenadministratie van de schietsportclub, geef daarom adreswijzigingen ook door aan hem. 

Correspondentieadres Schietsportclub van OEV,
R. Benschop
Burg. Hermsenstraat 43,
6566 AB Millingen aan de Rijn.
Bezoekadres Schuttersgebouw van O.E.V.
Heerbaan 190,
6566 EW Millingen aan de Rijn.
ingang links naast het hoofdgebouw
Telefoon secretariaat 0481-43840233
Email ssc@oev-millingen.nl