De schietsportclub is  het grootste onderdeel binnen het schuttersgenootschap. Het onderdeel heeft een eigen bestuur. Het bestuur onderhoud uiteraard nauwe contacten met het bestuur van het schuttersgenootschap. Contactpersoon voor de schietsportclub is de secretaris van het bestuur Nicole Holm. Neem voor vragen over dit onderdeel contact met haar op. Nicole verzorgt tevens de ledenadministratie van de schietsportclub, geef daarom adreswijzigingen ook door aan haar. 

Correspondentieadres Schietsportclub van OEV,
N. Holm
Queenstraat 42
6663 HC Lent
Bezoekadres Schuttersgebouw van O.E.V.
Heerbaan 190,
6566 EW Millingen aan de Rijn.
ingang links naast het hoofdgebouw
Telefoon secretariaat 06-13802846
Email ssc@oev-millingen.nl