Hierbij vind u het concept jaarverslag van 2018.

Deze zal tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 april worden behandeld.

Concept Jaarverslag 2018