15, 16 april kijkavond ouders
22,23 april geen schieten (Pasen)
29, 30 april geen schieten (meivakantie)

2 juni uitje en prijsuitreiking