19 maart jaarvergadering SSC

22-23 maart 60-schoten wedstrijd

26 mei afvalschietentoernooi

6 juli prijsuitreiking