Het officierenkorps van het schuttersgenootschap bestaat uit leden die de vereniging vertegenwoordigen bij activiteiten. Zij zijn het gezicht van O.E.V. en treden naar buiten in het verenigingsuniform, uiteraard samen met de andere onderdelen. Het uniform bestaat uit een witte broek, wit overhemd, zwarte colbert, groene schutters stropdas en oranje sjerp. De samenstelling van het uniform is terug te vinden op foto’s uit de oude doos. Op het hoofd dragen de officieren een zwarte schuttershoed met schuttersveer en witte tooiveer. Een deel van de officieren draagt rechts tegen het lichaam een sabel, die met een sabelriem aan het lichaam wordt bevestigd. Links op het colbert wordt het logo en wapen van de schietsportclub bevestigd. Het wapen bestaat uit een oranje ondergrond, een roos en twee gekruiste geweren een gouden kroon en de woorden O.E.V, opgericht 1852. Tijdens het marcheren wordt de sabel tegen de rechterschouder gedragen. Tijdens een defile brengen de officieren de groet door de rechterarm met de sabel te strekken. Het officierenkorps staat onder commando van de schutterscommandant. Hij zorgt voor de bevelen die zorgen voor een correct geheel. Naast de officieren te voet beschikt het schuttersgenootschap over de cavalerie, officieren te paard.

Zonder oefening geen prijzen

officierenHet officierenkorps oefent door het hele jaar meerdere keren op de onderdelen marcheren en defileren. Deze onderdelen worden tijdens de verschillende concoursen (wedstrijden) gejureerd door een jury van de kring rijk van Nijmegen en van de Federatie van Gelderse schutterijen en gilden St. Hubertus.  De instructie wordt gegeven in het eigen schuttersgebouw onder verantwoording van de schutterscommandant.

Tijdens de wedstrijden wordt altijd het vaandel van de vereniging meegenomen. De vaandeldrager loopt in het midden en zorgt ervoor dat het vaandel zichtbaar gepresenteerd wordt. Bij wat slechter weer is dat een hele klus. In principe reizen de officieren samen met de andere onderdelen van het genootschap per bus naar de wedstrijden. Het oefenschema is te vinden onder de knop agenda. 
Tijdens het oefen wordt de nadruk gelegd op het gelijk reageren op de verschillende commando’s. Denk hierbij aan het in gelijke pas lopen, het trekken, presenteren en bergen van het sabel, op de plaats rust etc. Na afloop van de instructie is er gelegenheid om te evalueren in het gebouw.  Een groot deel van het officierenkorps treft u verder bij de verschillende activiteiten van de vereniging. Ze zetten zich in bij het onderhoud, de bardiensten etc. De officieren te paard, de cavalerie van het genootschap, regelt de instructie onderling. Zij oefenen op verschillende locaties om de paarden te laten wennen aan de verschillende geluiden die ze tijdens een concours horen. Verder zorgt de cavalerie voor het vervoer van de paarden naar de concoursen. Tijdens de wedstrijden defileert het gehele korps op muziek van de tamboers van fanfare Ons Genoegen.

pontificalehoogmis115medium