Het schuttersgenootschap Orde Eendragt en Vreugde werd opgericht in 1852 en is aangesloten bij de Federatie van Gelderse Schuttersgilden. In 2002 vierde het genootschap derhalve haar 150 jarig jubileum. Ter ere van dit jubileum werd het boek “Dreug on den diek”, geschreven door Thea en Jan de Roos, uitgegeven. Door de jaren heen veranderde er veel binnen het genootschap. Vrouwen konden in het verleden geen lid worden, dat is thans gewijzigd, het vogel schieten vond altijd plaats op het schietterrein op het sportpark, tegenwoordig schieten we bij het gebouw etc. Er zijn ook zaken nagenoeg niet veranderd. Het schieten op de vogel gaat nog steeds in een vast volgorde en met de kermis kan er contant contributie worden betaald. OEV heeft getracht met de tijd mee te gaan zonder tradities uit het oog te verliezen. Het genootschap bestaat uit verschillende onderdelen ieder met een eigen identiteit. De schietsportclub vormt het grootste onderdeel met een eigen bestuur, de bielemannen zijn het laatst aan het genootschap toegevoegd. Verder kunnen leden kiezen uit het officierenkorps, de majorettes, minirettes, vendeliers, jeugdvendeliers en als laatste de cavalerie. Het gebouw van het genootschap staat ter beschilkking van iedereen, uiteraard zijn er voorwaarden aan het gebruik verbonden. Het gebouw voldoet aan alle milieueisen en is geschikt tot 600 personen.

 

Algemene Geschiedenis

Schuttersgilden vormden een soort gedisciplineerde burgerwacht die in tijden van nood optraden om de burgers te beschermen en de orde te handhaven. Zij steunden het lokale gezag. Een schutterstuk is een schilderij van een schuttersvendel, vrijwillige stedelijke beschermingscorporaties, zoals handboog- voetboog en kloveniersschutters. Hun gezamenlijk schilderij, het schuttersstuk, behoort tot de hoogtepunten van de 17e eeuwse groepsportretten. “Officieren van de Sint-Jorisdoelen” van Frans Hals en “De Nachtwacht” van Rembrandt van Rijn zijn enkele hiervan. Schutterijen en schuttersgilden hebben perioden van grote bloei gekend. In andere tijden werden ze beknot in hun rechten. In 1901 werd de wet tot oprichting van de Landweer van kracht. Dienstdoende schutterijen werden afgeschaft en schuttersgilden opgeheven. Schuttersgenootschap OEV bestaat nog steeds

schutterij vaandel