Schuttersgilden vormden een soort gedisciplineerde  burgerwacht die in tijden van nood optraden om de burgers te beschermen en de orde te handhaven. Zij steunden het lokale gezag.
Een schutterstuk is een schilderij van een schuttersvendel, vrijwillige stedelijke beschermingscorporaties, zoals handboog- voetboog en kloveniersschutters. Hun gezamenlijk schilderij, het schuttersstuk, behoort tot de hoogtepunten van de 17e eeuwse groepsportretten. “Officieren van de Sint-Jorisdoelen” van Frans Hals en “De Nachtwacht” van Rembrandt van Rijn zijn enkele hiervan.
Schutterijen en schuttersgilden hebben perioden van grote bloei gekend. In andere tijden werden ze beknot in hun rechten. In 1901 werd de wet tot oprichting van de Landweer van kracht. Dienstdoende schutterijen werden afgeschaft en schuttersgilden opgeheven. Schuttersgenootschap OEV bestaat nog steeds.

Screen Shot 2014-12-11 at 11.24.16