Ons bereikte het droeve bericht dat op 7 juli jl. onze oud-voorzitter, maar vooral schuttersvriend Ferdi Jeuken plotseling is overleden.
Ferdi was van 2004 tot 2008 voorzitter van O.E.V. In die jaren heeft hij zich enorm ingezet voor onze schutterij en ook daarna konden wij nog altijd bij hem terecht. We zijn hem veel dank verschuldigd.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, die wij veel sterkte toewensen om dit aangrijpende verlies een plaats te kunnen geven.