Als lid van onze vereniging kan je verschillende functies bekleden.
Hieronder een aantal functies in uniform uitgelegd. Heb je interesse of vragen neem dan contact met ons op.  


Commandant

Het officierenkorps staat onder commando van de schutterscommandant.
Hij/zij zorgt voor de bevelen die zorgen voor een correct geheel. De commandant is het aanspreekpunt van de vereniging. Commandant: Alexander Janssen

tel: +31 (0)6 22473807


Officieren

Het officierenkorps van het schuttersgenootschap bestaat uit leden die de vereniging vertegenwoordigen bij activiteiten.

Een groot deel van het officierenkorps treft u verder bij de verschillende activiteiten van de vereniging. Ze zetten zich in bij het onderhoud, de bardiensten etc. Zij zijn het gezicht van O.E.V. en treden bij officiële activiteiten naar buiten in het verenigingsuniform (te zien op foto). 


Het officierenkorps oefent door het hele jaar meerdere keren op de onderdelen marcheren en defileren. De instructie wordt gegeven in het eigen schuttersgebouw onder verantwoording van de schutterscommandant. 
Tijdens het marcheren wordt de sabel tegen de rechterschouder gedragen. Tijdens een defilé brengen de officieren de groet door de rechterarm met de sabel te strekken. Van de officieren wordt verwacht dat zij met respect dit uitvoeren. Er zijn meerder oefenavonden per jaar (zie agenda).


De vaandeldrager loopt in het midden en zorgt ervoor dat het vaandel zichtbaar gepresenteerd wordt. 

Deze onderdelen worden tijdens de verschillende concoursen (wedstrijden) gejureerd door een jury van de Kring Rijk van Nijmegen - de Betuwe en van de Federatie van Gelderse schutterijen en gilden St. Hubertus. 

Tijdens de wedstrijden defileert het gehele korps op muziek van de tamboers van fanfare Ons Genoegen.


Cavalerie
De officieren te paard, de cavalerie van het genootschap, regelt de instructie onderling. Zij oefenen op verschillende locaties om de paarden te laten wennen aan de verschillende geluiden die ze tijdens een concours horen. Verder zorgt de cavalerie voor het vervoer van de paarden naar de concoursen.

In 1987 bespreken de OEV leden Chris Heijmink en Frits Plass samen met hun verenigingsvrienden Kees van Eekelen en Pica van de Bos de mogelijkheid om te gaan rijden voor schuttersgenootschap OEV. Op 21 september 1987 ontvangen de tot dan “ongebonden ruiters” een brief waarin het bestuur kenbaar maakt dat ze ingenomen zijn het met initiatief van de ruiters. Er zijn nog enkele punten die geregeld moeten worden maar dat lijkt geen probleem. Op 20 oktober 1987 is er een bijeenkomst tussen het bestuur van OEV en de vier ruiters. Na een kort overleg wordt besloten dat de vier gaan fungeren als officier van OEV te paard.


Voor vragen mail naar: Afdelingen@oev-milingen.nl