Koninklijke onderscheiding Jan van Ophuizen 


Jan van Ophuizen is vandaag gedecoreerd in de jaarlijks lintjesregen van Oranje. Burgemeester Mark Slinkman bracht de koninklijke onderscheiding naar Millingen.
Bij de uitreiking stond hij uitvoerig stil bij de grote verdiensten van Jan voor ons Schuttersgenootschap O.E.V.  


Hij memoreerde, hoe Jan al sinds 1985 actief is voor de Dreuge en niet alleen als schutter, officier en koning, waarbij hij trouw deelneemt zowel aan de schuttersevenementen als aan alle andere activiteiten in Millingen, waarbij O.E.V. is betrokken.


Uitzonderlijk is de verdienste van Jan voor het up-to-date houden van de Dreuge Tent. Als voorzitter van de bouwcommissie is hij al tientallen jaren verantwoordelijk voor de aanpak en de uitvoering van het onderhoud en de uitbouw van ons mooie onderkomen aan de Heerbaan. Daarbij schuwt hij het niet, om zelf steeds het voortouw te nemen in de werkzaamheden.


O.E.V. is Jan van Ophuizen veel dank verschuldigd en het is dan ook met gepaste trots,
dat wij getuige zijn van deze koninklijke onderscheiding.

Jan is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.


IN MEMORIAM

THEO VAN DER VELDEN 1941 - 2020

 

Geschokt hebben wij kennis genomen van het bericht, dat onze oud-voorzitter Theo op 23 oktober 2020,  in de ochtenduren plotseling is overleden. Juist deze week nog was hij aanwezig bij de SSC – oefenavond en juist deze week nog heeft hij het bestuur advies gegeven.


Theo was een Dreuge Schutter in hart en nieren. Van jongs af aan heeft hij zich als actief schutter ingezet voor onze vereniging. Hij was onze voorzitter van 1997-2002 en van 2009-2014. Hij werd voorzitter van O.E.V.  in een tijd, dat het noodzakelijk bleek om ook in het verenigingsleven het financiële beheer ervan bedrijfsmatig aan te pakken, om een zekere toekomst veilig te stellen. Die opgave was bij hem als ondernemer in goede handen. Ook nadat hij zijn functie als voorzitter had neergelegd, heeft hij onze schutterij en het bestuur gevraagd en ongevraagd actief en met advies ondersteund.


Theo stond in Millingen en in de gemeente Berg en Dal eveneens bekend als politicus voor GJS. Voor al zijn maatschappelijke betrokkenheid ontving hij enkele maanden geleden uit handen van burgemeester Mark Slinkman een koninklijke onderscheiding.


Nu nemen wij afscheid van Theo van der Velden. Wij gedenken hem met genegenheid en respect voor zijn levenslange, onophoudelijke en belangrijke inzet voor onze Dreuge Schutterij.


Ons hart en onze gedachten zijn bij zijn vrouw Jozé, zijn kinderen en kleinkinderen en al zijn dierbaren. Uit naam van alle Dreuge Schutters condoleren wij hen zeer en wij wensen hen veel sterkte bij dit grote verlies.


Rust in vrede, Theo.


Bestuur O.E.V.

Michael Makaay,             Robert Houkes,

    Voorzitter                          Secretaris